บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด 

299 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร : +66 (2) 815-4118-19 มือถือ: +66 (85) 111-7211-20 แฟกซ์: +66 (2) 8154120 

>> ติดตามอัพเดตของ LPNMRC ได้ทาง        Facebook 

การทดสอบแบบไม่ทำลาย

บริการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive testing) ทีมผู้ตรวจสอบทุกคนที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ทั้งระดับ ๑, ๒ และ ๓   ตามมาตรฐาน ASNT เพื่อรองรับงานตรวจสอบแบบไม่ทำลายแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ได้แก่ การตรวจแนวเชื่อมของชิ้นงาน เหล็กแผ่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือ โครงสร้างประเภทต่างๆ เช่น ถัง ภาชนะความดัน ใบพัด ท่อ สะพาน เป็นต้น โดยมีการทดสอบทั้ง Visual Test, Ultrasonic test, Magnetic Particle test, Liquid penetrant test, Radiography , Ultrasonic thickness measurement, Feritscope