บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด 

299 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร : +66 (2) 815-4118-19 มือถือ: +66 (85) 111-7211-20 แฟกซ์: +66 (2) 8154120 

Contact Us

        บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการได้มาตรฐาน ลูกค้าที่ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่า เราทำอย่างถูกต้องแม่นยำและเป็นกลางมากที่สุดในการตรวจสอบ มีมาตรฐานรองรับและสามารถนำไปประกอบการธุรกิจได้อย่างมั่นใจ.

"ถูกต้องเป็นกลาง เพื่อเป็นมาตรฐานความพึงพอใจสูงสุด" บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทในเครือ

บริษัท เครือสมุทรปราการสตีล จำกัด 

  19 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290

  0-2815-4961 (Auto)

  0-2815-4960

 

 

บริษัท เอ็นพีซีดี ทรานสปอร์ต จำกัด 

  128/2 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290

  0-2074-9110- 20

  0-2074-9110

 

 

บริษัท ดี สตีล กรุ๊ป จำกัด 

  122 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290

  0-2815-4961- 4 

  0-2815-4960

 

 

 

 

 


299 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
ไทย
+66 (2) 815-4118-19
+66 (2) 815-4120

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก