บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด 

299 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร : +66 (2) 815-4118-19 มือถือ: +66 (85) 111-7211-20 แฟกซ์: +66 (2) 8154120 

บริการงานวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยาและเคมี

ห้องปฏิบัติการทดสอบให้บริการงานวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยาและเคมี อย่างเช่นการทดสอบหาปริมาณเฟสเฟอไรท์ หรือวิเคราะโครงสร้างหาค่าต่างๆกันไป เช่น ตรวจวัดขนาด ของเกรนในโลหะ อีกทั้งยังมีการทดสอบเกี่ยวกับการกัดกร่อนแบบต่างๆในโลหะและนอกจากนี้ยังมี บริการทดสอบหาส่วนประกอบทางเคมี ด้วยเครื่องวิเคราะห์ที่สามารถนำออกไปตรวจสอบนอกสถานที่ได้ และให้ผลที่ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ต่างจากการทดสอบด้วยเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ทั่วไป