“บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอล พี เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด” เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่พร้อมด้วย เครื่องมือวัดทางมาตรวิทยา ทางด้านมิติ และเครื่องทดสอบที่ทันสมัย ให้ค่าการวัดที่ถูกต้อง แม่นยำ ผ่านการสอบเทียบตามมาตรฐานของข้อกำหนดการสอบเทียบ มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อีกทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 

บริการของ LPN MRC

การทดสอบแบบไม่ทำลาย ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอล พี เอ็น (ประเทศไทย)

บริการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive testing) ทีมผู้ตรวจสอบทุกคนที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ทั้งระดับ ๑, ๒ และ ๓ ตามมาตรฐาน ASNT เพื่อรองรับงานตรวจสอบแบบไม่ทำลายแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ได้แก่ การตรวจแนวเชื่อมของชิ้นงาน เหล็กแผ่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือ โครงสร้างประเภทต่างๆ เช่น ...
แสดงข้อมูล..

บริการงานวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยาและเคมี

ห้องปฏิบัติการทดสอบให้บริการงานวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยาและเคมี อย่างเช่นการทดสอบหาปริมาณเฟสเฟอไรท์ หรือวิเคราะโครงสร้างหาค่าต่างๆกันไป เช่น ตรวจวัดขนาด ของเกรนในโลหะ อีกทั้งยังมีการทดสอบเกี่ยวกับการกัดกร่อนแบบต่างๆในโลหะและนอกจากนี้ยังมี บริการทดสอบหาส่วนประกอบทางเคมี ด้วยเครื่องวิเคราะห์ที่สามารถนำออกไปตรวจสอบนอกสถานที่ได้ และให้ผลที่ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ต่างจากการทดสอบด้วยเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ทั่วไป ...
แสดงข้อมูล..

บริการทดสอบเชิงกล ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย)

บริการทดสอบเชิงกลในงานเชื่อม บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการทดสอบทางกลในงานเชื่อม เพื่อตอบสนองงานทดสอบของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น การทดสอบทางกลในแนวเชื่อมเพื่อการยอมรับช่างเชื่อม(WQT), การทดสอบทางกลในแนวเชื่อมเพื่อยอมรับกระบวนการเชื่อม (WPS, PQR), การทดสอบทางกลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของลวดเชื่อม (Electrode test) ซึ่งในการทดสอบ เราสามารถทดสอบได้ทั้ง Tension ...
แสดงข้อมูล..

CAERTIFICATE LPN Metallurgical Research Center (Thailand)Co.,Ltd.

OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004

Laboratory Accreditation ISO/IEC 17025 : 2005

Laboratory Accreditation ISO/IEC 17025 : 2005

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

แผนที่ LPN MRC