การทดสอบแบบไม่ทำลาย ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอล พี เอ็น (ประเทศไทย)

 

บริการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive testing) ทีมผู้ตรวจสอบทุกคนที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ทั้งระดับ ๑, ๒ และ ๓ ตามมาตรฐาน ASNT เพื่อรองรับงานตรวจสอบแบบไม่ทำลายแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ได้แก่ การตรวจแนวเชื่อมของชิ้นงาน เหล็กแผ่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือ โครงสร้างประเภทต่างๆ เช่น ถัง ภาชนะความดัน ใบพัด ท่อ สะพาน เป็นต้น โดยมีการทดสอบทั้ง Visual Test, Ultrasonic test, Magnetic Particle test, Liquid penetrant test, Radiography , Ultrasonic thickness measurement, Feritscope