บริการงานวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยาและเคมี

ห้องปฏิบัติการทดสอบให้บริการงานวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยาและเคมี อย่างเช่นการทดสอบหาปริมาณเฟสเฟอไรท์ หรือวิเคราะโครงสร้างหาค่าต่างๆกันไป เช่น ตรวจวัดขนาด ของเกรนในโลหะ อีกทั้งยังมีการทดสอบเกี่ยวกับการกัดกร่อนแบบต่างๆในโลหะและนอกจากนี้ยังมี บริการทดสอบหาส่วนประกอบทางเคมี ด้วยเครื่องวิเคราะห์ที่สามารถนำออกไปตรวจสอบนอกสถานที่ได้ และให้ผลที่ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ต่างจากการทดสอบด้วยเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ทั่วไป