บริการทดสอบเชิงกล ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย)

บริการทดสอบเชิงกลในงานเชื่อม บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการทดสอบทางกลในงานเชื่อม เพื่อตอบสนองงานทดสอบของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น การทดสอบทางกลในแนวเชื่อมเพื่อการยอมรับช่างเชื่อม(WQT), การทดสอบทางกลในแนวเชื่อมเพื่อยอมรับกระบวนการเชื่อม (WPS, PQR), การทดสอบทางกลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของลวดเชื่อม (Electrode test) ซึ่งในการทดสอบ เราสามารถทดสอบได้ทั้ง Tension Test, Charpy Impact Test, Bending Test, Hardness Test รวมถึงการทดสอบเกี่ยวกับโครงสร้างจุลภาค และโครงสร้างมหภาค ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เที่ยงตรงและแม่นยำ ด้วยผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง และผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่าจะได้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง และแม่นยำ

บริการทดสอบเชิงกลในชิ้นงานทั่วไปที่ไม่ใช่งานเชื่อม บริการทดสอบทางกลในงานที่ไม่ใช่งานเชื่อมเพื่อตรวจสอบหรือยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้าทั่วไป เช่น การทดสอบแรงดึงของเหล็กแผ่น เหล็กเส้น ท่อ โบลต์ น็อต สลักเกลียว หรือข้อต่อต่างๆ รวมทั้งการทดสอบทางกลเพื่อขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย จำนวน ๑๒ มาตรฐาน ได้แก่ มอก.๒๐, มอก.๒๔, มอก.๕๒๘, มอก.๑๔๗๙, มอก.๑๔๙๙, มอก.๑๕๐๑, มอก.๑๗๓๕, มอก.๑๙๙๙, มอก.๒๐๑๑, มอก.๒๐๑๒, มอก.๒๐๖๐, มอก.๒๑๔๐ เป็นต้น