บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการได้มาตรฐาน ลูกค้าที่ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่า เราทำอย่างถูกต้องแม่นยำและเป็นกลางมากที่สุดในการตรวจสอบ มีมาตรฐานรองรับและสามารถนำไปประกอบการธุรกิจได้อย่างมั่นใจ.

“ถูกต้องเป็นกลาง เพื่อเป็นมาตรฐานความพึงพอใจสูงสุด” บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด”

 

แผนที่ ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) Google map

299 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทร : +66 (2) 815-4118-19 มือถือ: +66 (85) 111-7211-20

แฟกซ์: +66 (2) 8154120

 

Facebook LPN MRC